Skift dit regnskabssystem til e-conomic

Det er nu du skal trække en streg i sandet og sættes to streger under facit for 2015.
Det er der du skal rykke på dine regnskabsdrømme.

Når regnskabet er gjort op, er det klart det bedste tidspunkt at skifte fra gammelt til nyt.
Det er der du skal sende dit gamle regnskabsprogram på pension.
Og tage et nyt og mere intuitivt system i brug.

Jeg vil anbefale dig at prøve e-conomic.
Prøv e-conomic gratis

Heldigvis kan du prøve e-conomic af – så du kan se om I kan blive lige så gode venner, som  jeg er blevet.
Prøv e-conomic gratis

Er det ikke svært at skifte regnskabsprogram? Spørger du interesseret.
Nixen – ikke når du vælger at gøre det når du alligevel skal gøre året op.
Ved at skifte regnskabsprogram, når du alligevel lukker ned for et år, kan du nøjes med at overføre åbningsbalancen (Jeg hjælper gerne).
Du undgår at have posteringer for samme regnskabsår i to forskellige systemer, og sparer dermed tid hos revisoren, når regnskabet skal gøres op.
Du sikrer dig det bedst mulige overblik for året, ved at holde tingene adskilt.
Og selvom du skal investere lidt i et skifte til et mere intuitivt regnskabsprogram som e-conomic, så sparer du penge og tid på den lange bane – det er det som kaldes en god investering.
Prøv e-conomic gratis

Der findes et hav af apps til e-conomic.
Webshops
Kørebog
CRM systemer

Omvendt betalingspligt i SummaSummarum

 

Opsætning i SummaSummarum til, at anvende Omvendt betaling I både køb og salg. Vær opmærksom på, at der er betingelser som skal opfyldes og det er bl. a. CVR-nr SKAL være udfyldt på kunden.

For at kunne anvende omvendt betalingspligt i SummaSummarum skal vi have opsat, følgende:

 • En momskonto.
 • En momstype.
 • En momskode.
 • Varesalgskonto eller konti
 • Varekøbskonto eller konti
 • Angive hvilke salgskonti som skal med på momsangivelsen i Rubrik C.

Sådan kommer du godt i gang med varesalg omfattet omvendt betalingspligt i DK

 • Opret 2 finanskonto til brug for henholdsvis Indtægten af varesalg omfattet omvendt betalingspligt i DK og Momstype
 • Opret 1 momstype og tilknyt en ny momskode
 • Tilpas eksisterende momsafregning i forhold til salgsmomsen
 • Tilpas formular (2 nye felter)
 • Eksempel på salgsordre med fokus på tilhørende krav om udfyldelse af CVR
 • Hvad skal du være opmærksom på v. eFakturering

Momskonto: Opret en momskonto, eks. 66140 i kontoplanen

Opret momskonto

Opret en ny momstype til anvendelse af omvendt betalingspligt:

Filer -> Egenskaber for regnskab og momsfanen

Opret en ny momstype (se skærmbillede)

Opret momskode

Tilføj en ny sats

Momssats

Opret en ny momskode til køb og salg. Til salg skal vi benytte den konto vi oprettede først i vejledningen, eks. 66140.

Opret momskonti

Så skal vi have oprettet en eller flere varesalgskonti til brug for momsangivelsens rubrik C.

Opret en varesalgskonto med omvendt betalingspligt (Husk denne skal tilføjes afsnittet “Momsfri omsætning (Rubrik C)”

Varesalgskonto m. omvendt betalingspligt

Tilføj kontoen til “Momsfri omsætningskonti Rubrik C)”.

Filer -> Egenskaber for regnskab -> Moms

Momsfri omsætningskonti

Der er yderligere et krav om, at på fakturaen skal kundens CVR-nr være på, samt en oplysning om, at denne faktura er omhandlet af omvendt betalingspligt.

På grund af måden SummaSummarum benytter brugerfelter på, så er det nødvendigt for opsætningen, at vide hvilket brugerfelt du benytter til CVR-nr.

Funktioner -> Indstillinger -> Brugerfelter

Brugerfelter

Til formularen er der tilføjet to nye felter, “Omv.bet.beløb” og “Omv.bet. tekst”

Omv. betal. felter formular

Disse kan benyttes, såfremt man ønsker selv at definere hvor på formularen man ønsker disse oplysninger ellers kommer de i “varelisten”.

Felterne vises kun på udskrifterne såfremt der bogføres på konti med momskode “Omvendt betalingspligt”

Her et eks. på et salg og med tilhørende momsangivelse

Varesalg - ordre

Fakturaen kan se sådan ud, og jeg har brugt de nye felter til, at vise hvordan det kan se ud.

Fakturalayout

Momsangivelsen, ser sådan ud

Momsangivelse - salg

Hvis man sender efaktura (elektronisk faktura) til kunderne, så kan der kun sendes i OIOUBL, og det er ikke muligt at benytte OIOXML (Det gamle format).

eFaktura - OIOUBL

 

Sådan kommer du godt i gang med Varekøb omfattet omvendt betalinspligt i DK

 • Opret en finanskonto til brug for Driftsomkostning Varekøb omfattet omvendt betalingspligt i DK
 • Tilpas momstype og tilknyt momskode for købsmoms
 • Eksempel på købsordre (nævne forskellen ml. valg af varelinje m. vare (varekøbskto) og valg af finanskonto.
 • Hvad skal du være opmærksom på v. eFakturering

Opret en varekøbskonto med omvendt betalingspligt

Varekøbskonto med omv. betal.pligt

Der kan dukke en dialogboks frem på skærmen, da vi nu anvender en momskode, der som regel er beregnet til salgsmoms

Momsfejl ved oprettelse af varekøbskonto

Her skal der trykkes på “JA”

Her et eks. på varekøb.

Varekøb layout

Ved import af en OIOUBL faktura vil man få en dialogboks frem, som advare om, at denne faktura er omfattet af omvendt betalingspligt.

Eks. på en import.

SummaSummarum kan læse momskode, som kommer fra OIOUBL filen, og man får denne meddelse, at der er anvendt fakturalinjer med omvendt betalingspligt

Import indkøb OIO m omv.

Da der i hele dette eksempel ikke skal beregnes moms, så vil momsangivelsen se sådan ud.

Momsangivelse total

Ny version af SummaSummarum 4

Ny version af SummaSummarum 4

Den nyeste version 4.30 er nu klar til download, hent den her >>

 
Bemærk! Det kræver licens til SummaSummarum 4 samt en gyldig serviceaftale eller abonnement, at kunne aktivere opdateringen.
Du er naturligvis velkommen til at købe den nye version , igennem  : www.upload-it.dk

– SummaSummarum benytter nu standard signatur fra Outlook.

– Hvis der benyttes JPG filer, skal du benytte RGB filformat (24-bit), benytter du forkert format giver programmet dig advarsel herom.

 

Andre forbedringer:

– Mail kan nu benyttes med klik-og-kør versionen af Office 2013.

– Det har ved særlige tilfælde været muligt at slette en bogført faktura. Dette er ikke længere muligt.

– Det er nu muligt at bruge Ctrl+O, når man står på Infoline siden.

SummaSummarum og Windows 7 problem

Når du har installeret SummaSummarum på Windows 7, kan du risikere at få følgende fejlmeddelse:

“Din computer er sat op til at anvende “.” som decimalseparator og “,” som tusindtalsseparator.I Danmark skriver vi beløb med”,”(komma) som decimalseparator og “.” (punktum)som tusindtalsseparator.
Det anbefales at lukke SummaSummarum, og ændre beløbsformatet til danske standarder i Windows kontrol panel

Du vil se at fejlmeddelsen ikke fjernes selv om værdierner er sat korrekt, summa har været lukket ned.

Du løser problemet på følgende måde:

SummaSummarum 3.6 er testet på Windows 7 og kan bruges på alle de forskellige udgaver af Windows 7, både 32 og 64 bit versioner.

Enkelte brugere vil dog opleve at SummaSummarum kommer med følgende meddelelse første gang programmet startes op i Windows 7, trods korrekt (Dansk) opsætning i Windows:

“Din computer er sat op til at anvende “.” som decimalseparator og “,” som tusindtalsseparator…”

Dette afhjælpes i kontrolpanelet i Windows.(Kontrolpanel -> Klokkeslæt, sprog og område -> indstillinger -> Internationale/Sproglige indstillinger). Vigtigt! Husk at lukke SummaSummarum ned hvis du har det åbent.

Her ændres “Formater” fra Dansk (Danmark) til Engelsk (Storbritannien).

Klik “OK”. Herefter trykkes igen på

Internationale/Sproglige indstillinger og “Formater” ændres tilbage til Dansk (Danmark). Klik “OK”

SummaSummarum kan nu startes op og meddelelsen vil ikke blive vist fremover.