De bedste tips til Vista

Bruger styring i Vista

Da Microsoft skulle højne sikkerheden i Windows Vista, valgte de at indbygge et  smart system i Vista som hedder brugerkontostyring(UAC): Hver gang et stykke programkode skulle aktiveres, skulle brugeren bekræfte programkørslen via en, to eller flere dialogbokse.

Systemet skulle sikre, at uautoriserede programmer ikke blev startet på pc’en uden brugerens viden, hvilket ville stoppe spyware, adware og meget andet skidt.

I praksis viste det sig dog hurtigt, at dette system (kaldet “brugerkontostyring”) var en forbandelse af den anden verden. Man kan dårligt foretage sig noget som helst på en Vista-pc, uden at blive mødt af et hav af “Er du sikker?”-varianter.

Brugerkontostyring har selvfølgelig en positiv effekt på pc’ens sundhed, så fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kan det ikke anbefales at stoppe brugerkontostyringen. Men vi gør det alligevel, og viser vi hvordan.

Slå brugerkontostyringen fra
Den nemmeste måde at slå brugerkontostyringen fra på er, at åbne Kontrolpanelet og klikke på Brugerkonti og Familiesikkerhed og derefter Brugerkonti, hvor man klikker på Slå brugerkontostyring til eller fra.

En anden måde at gøre det på er at køre programmet msconfig (bare skriv “msconfig” i søgefeltet i Start-menuen). I dette program vælger man fanebladet Funktioner og kører ned til Deaktiver Brugerkontokontrol (UAC) og klikker Start. Der er også en kommando til genaktivering af brugerkontokontrol samme sted.

Det er altså ikke svært at slå brugerkontostyringen fra, men det er måske alligevel en rigtig dårlig ide, hvis man er flere om at bruge pc’en.

For nok kan man måske selv styre, hvilke programmer der må startes, men det jo ikke sikkert, at andre kan. Desværre kan man ikke slå brugerkontostyring fra på udvalgte konti. Eller kan man?

Den usynlige Administrator
En af de ting, der mangler i Vista i forhold til XP, er Administrator-kontoen. Jovist kan man få en konto med administrator-rettigheder, men den er stadig underlagt brugerkontostyring.

Hvad der er brug for er den gode, gamle Adminstrator, som må det hele uden at spørge. Heldigvis findes den endnu – den er blot usynlig.

For at aktivere Administrator-kontoen åbner man Start-menuen og klikker på Alle programmer og derefter på Tilbehør. Her finder man programmet Kommandoprompt, som man højreklikker på og vælger Kør som administrator…

Kommandoen for at aktivere Administrator-kontoen er: Net user administrator /active:yes

Fra nu af vil Administrator-kontoen være synlig på Vista’s login-skærm, men husk at sætte en adgangskode på kontoen. Ellers kan enhver jo bruge den. Og forresten – for at deaktivere Administrator-kontoen skriver man: Net user administrator /active:no